Wat zijn Redox Signaal Moleculen?

Redox Signaal Moleculen (RSM) zijn moleculen die door het
lichaam in de cel worden aangemaakt bij de productie van
energie (ATP – AdenosineTriPhosfaat). Binnen de cel zijn de
mitochondrieën verantwoordelijk voor de aanmaak van ATP en RSM.

Celdoorsnede met mitochondrie uitgelicht

RSM detecteren schade aan de cel, zorgen voor herstel of
vervanging zodat onze cellen gezond blijven. Ook zorgen zij voor communicatie binnen de cel en tussen de cellen onderling.
Zonder Redox Moleculen sterven de cellen. Dat betekent dus dat een gezond niveau aan Redox Moleculen gezonde cellen en daardoor leven, van zowel planten als dieren, waarborgt.
RSM maken het mogelijk het zelf-herstellend vermogen op cel
niveau te vergroten.